خانه / ساختار نوشته ها
خانه / ساختار نوشته ها

ساختار نوشته ها

ساختار نوشته ها

با سلام خدمت دوستان

رعایت نکات ذیل برای حفظ یکپارچگی متون و محتوا ضروری می باشد:

  • سطح اول عناوین تیتر دو باشد.(shift+alt+2)
  • سطح دوم عناوین تیتر سه باشد.(shift+alt+3)
  • سطح سوم عناوین تیتر چهار باشد.(shift+alt+4)
  • سطح چهارم عناوین تیتر پنج باشد.(shift+alt+5)
  • تمامی تیترها بولد گردد. و رنگ مشکی داشته باشد
  • لینک های موجود به صفحات دیگر به رنگ آبی باشد.
  • در ساختن صفحات ورد یا پی دی اف از ساختار یکسان در پیوست استفاده شود.
  • فرمت کلی فایل های اکسل نیز در نمونه داده می باشد