خانه / مشاوره علمی

مشاوره علمی

مشاوره اقتصادی:

تحلیل بانک ( منشور اقتصاد مالی و اقتصاد ریاضی ایران ) در ادامه انتشار تحلیل های بازار های مختلف و انتشار سری های زمانی متغیرهای کلان و تاثیرگذار اقتصادی و …، این بار اقدام به مشاوره طرح ها، پروژه ها، مقالات، پایان نامه های اقتصادی، مالی و بخش های مرتبط در این زمینه و همچنین آموزش نرم افزار های اقتصاد سنجی ایویوز، استتا، مایکروفیت، آکس متریکس … با بکارگیری افراد متخصص و خبره در این زمینه کرده است.

  • طرح های اقتصادی

  • مقالات و پایان نامه های اقتصادی

  • نرم افزار های اقتصادی

بخش های مورد ارائه:

آموزش نرم افزار های اقتصاد سنجی ایویوز، استتا، مایکروفیت، آکس متریکس … با بکارگیری افراد متخصص و خبره در این زمینه:

  • نحوه وارد کردن داده ها و ایجاد ورک فایل برای داده های سری زمانی و پانل:
  • آموزش انواع آزمون های پایایی، هم انباشتگی، همخطی، ناهمسانی واریانس و …. در نرم افزارهای اقتصاد سنجی
  • آزمون های شکست ساختاری (زیوت- اندرویز، لامزدین- پاپل، بای پرون) و ….
  • انواع مدل های سری زمانی؛ مدل ARDL، مدل GMM سری زمانی، مدل SUR، مدل VAR، مدل SVAR، مدل کرانه ها، مدل آرچ و قارچ یک متغیره و چند متغیره شامل؛ مدل DCC، مدل CCC، مدل VEKK، مدل BEKK و سایر مدل های سری زمانی …
  • انواع مدل های غیر خطی و گسسته؛ مدل غیر خطی انتقال ملایم (STAR)، مدل مارکوف سوئیچینک، مدلهای رگرسیون با متغیر وابسته گسسته لاجیت، پروبیت، مدل توبیت، سانسور شده و قطع شده و سایر مدل های غیرخطی و گسسته…
  • انواع مدل های مورد استفاده در حوزه اقتصاد سنجی خرد و ارزیابی اثر سیاست؛ برآوردگر تفاضل در تفاضل، رگرسیون‌های کوانتیل، مدل جفت وجور کردن (PSM) و سایر مدل های مرتبط…
  • انواع مدل های پانل؛ مدل پانل ایستا (مدل اثرات ثابت و تصادفی)، مدل های پانل پویا شامل؛ مدل های آرلانو و باند، آرلانو و باور، بلوندل و باند، GMM یک مرحله ای، دو مرحله ای و سیستمی، مدل DOLS و سایر مدل های مرتبط…

افراد علاقمند به دریافت مشاوره در زمینه طرح ها، پروژه ها، مقالات، پایان نامه های اقتصادی، مالی و همچنین آموزش نرم افزارهای اقتصاد سنجی؛ می توانند با ما در ارتباط باشند.