خانه / بورس و فرابورس / ” شرکت دالبر” در صنایع دارویی آینده مناسبی دارد؟

” شرکت دالبر” در صنایع دارویی آینده مناسبی دارد؟

صنعت دارو و نیاز به مواد اولیه ، سب وابستگی آن به ارز شده است . به عبارتی حاشیه سود این صنعت به نوسانات ارز بستگی دارد . فصل سرما در راه است و افزایش درآمد این صنعت محتمل بر اساس روند طبیعی آن .

از سویی شرکت دالبر برای سال جاری حاشیه سود خالص ۳۶ درص برآورد نموده و از سویی این شرکت با نسبت ROE در حدود ۵۲ درصد از روند بسیار مناسبی برای سودآوری برخوردار است .

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی