خانه / اقتصاد / اقتصاد پولی / تفسیر آمارهای جدید پولی برای بورس

تفسیر آمارهای جدید پولی برای بورس

با انتشار آمار پولی تیرماه روند افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی با یک رشد ۱۷ درصدی در مقیاس ماهانه، کل این اضافه برداشت را به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. برای درک اهمیت مساله باید به روند رشد یک‌ساله این متغیر توجه داشت که بیانگر افزایش چشمگیر ۲۲۸ درصدی نسبت به ماه مشابه در سال گذشته است.

به این ترتیب، با تثبیت دو جزء دیگر پایه پولی شامل خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و نیز بدهی دولت به بانک مرکزی، کل بار افزایش خلق پول جدید در یک سال اخیر عملا از بی‌انضباطی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی ناشی شده است. این روند که به نوبه خود از مشکل بزرگ‌تری که عبارت از عدم تعادل نقدینگی و منابع و مصارف بانک‌هاست، نشات می‌گیرد، در ماه‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و آمار تیرماه نیز به خوبی بیانگر این موضوع است.

بنابراین می‌توان گفت چرخه خلق خودکار پول و تبعات نامطلوب آن در حال سرایت از شبکه بانکی به سمت بانک مرکزی است؛ شرایطی که در صورت عدم ایجاد تحول ساختاری در شبکه بانکی، با تداوم فشار بر پایه پولی، می‌تواند حفظ دستاورد کنترل تورم را در آینده نزدیک با چالش مواجه سازد.

در این میان، به گواه سابقه تاریخی، بازار سهام به لحاظ قیمت‌های اسمی، از شرایط احتمالی پیش رو که دو مشخصه افزایش توأمان حجم نقدینگی و قیمت‌ها را در بر دارد منتفع می‌شود؛ هرچند چنین موج‌های افزایشی معمولا منجر به خلق ارزش افزوده واقعی (شامل رشد قیمت‌ها بیش از تورم عمومی) برای سهامداران نمی‌شود.

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی