خانه / خبرنامه / تبعات محاسبه نرخ خوراک با ارز آزاد بر صنعت پتروشیمی

تبعات محاسبه نرخ خوراک با ارز آزاد بر صنعت پتروشیمی

از چهارم آبان نرخ خوراک مایع و نفتا مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود که این تصمیم تبعاتی بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی در پی خواهد داشت. تاثیر مثبت یا منفی این تصمیم بستگی به وضعیت شرکت‌های پتروشیمی دارد.

گروهی از شرکت‌های پتروشیمی که خوراک آنها مایع است، از حاشیه سود اندکی برخوردار می‌شوند که این حاشیه سود کم نیز از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز آزاد در محاسبه نرخ خوراک به دست می‌آید. البته با تصمیم جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این حاشیه سود ناچیز نیز حذف می‌شود و چنین اتفاقی می‌تواند برای این شرکت‌ها نگران‌کننده باشد.

گروهی از شرکت‌های پتروشیمی که بخشی از خوراک آنها مایع است ( نه تمام آن ) هرچند این شرکت‌ها آسیبی از این تصمیم نمی‌بینند، اما با توجه به افزایش نرخ خوراک، بهای تمام شده آنها نیز افزایش یافته و به صنایع پایین دستی آسیب می‌زند.

دنیای اقتصاد

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی