خانه / بانک / سود آورترین کار با سرمایه ١٠٠ میلیون تومانی

سود آورترین کار با سرمایه ١٠٠ میلیون تومانی

 محمد حسین ادیب در خصوص سودآورترین کار با ١٠٠ میلیون تومان سرمایه، در کانال تلگرامی اعلام کرد: تخصص ریسک نشان می دهد تصمیمات فعلی مدیران ، چه عواقب منفی در آینده دارد. 

در ٢٠ سال اول انقلاب ، سرمایه خرد به صورت خویش فرما وارد بازار و به شدت منتفع می شداما طی ده سال گذشته به مرور  و هر چه به زمان حال نزدیک تر شدیم توجیه اقتصادی سرمایه خرد در بازار تضعیف و در وضعیت فعلی حضور ٨٠ درصد از سرمایه های خرد به صورت خویش فرما در بازار غیر اقتصادی شده است.

حداقل ۵٠ درصد از کسانی که طی ۶ ماه اخیر با سرمایه کمتر از ١٠٠ میلیون تومان وارد بازار شده اند، زیان کرده اند اما همچنان ٢٠ درصد از سرمایه های کمتر از ١٠٠ میلیون تومان حضور فعال و همراه با سود آوری در بازار دارند و فهرست این مشاغل به مرور اعلام می شود.

سودآورترین کار برای سرمایه کمتر از ١٠٠ میلیون در وضعیت فعلی ، سپرده گذاری در بانکها آن هم در مدت زمان یک ساله است. سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند از محل زیان بانک و وام گیرنده پرداخت می شود . سود سپرده یکساله طی ١٢ ماه آینده حداقل دو بار دیگر کاهش می یابد اما تا زمانی که سود سپرده کاهش نیافته سپرده گزاری یکساله در ۶ بانک بزرگ ، اولین توصیه به این قبیل از فعالین اقتصادی است./اخبار بانک

720

درباره هادی