خانه / اقتصاد / اقتصاد پولی / بانک مرکزی همچنان ارز آزاد می فروشد؟

بانک مرکزی همچنان ارز آزاد می فروشد؟

یکی از اجزای دارایی‌های بانک مرکزی «دارایی‌های خارجی» است. بر اساس آمارها، در پایان مرداد ۱۳۹۶ میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به سطح ۳۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن به میزان ۳٫۱ درصد افزایش یافته است.

تغییر ارزش دارایی‌های خارجی می‌تواند بر اثر دو عامل باشد، یا اینکه تغییرات برابری نرخ ارز میزان دارایی‌ها را تغییر داده یا اینکه میزان ورودی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تغییر کرده است.

آمارها نشان می‌دهد سطح قیمت ارز سال ۱۳۹۶ (نرخ ارز در بودجه) نسبت به سال قبل افزایش بیشتر از حجم افزایش دارایی های ارزی یافته و در نتیجه افزایش بسیار کم شیب دارایی‌های خارجی به این دلیل نبوده است. در خصوص حجم دارایی‌ها نیز دو سناریو وجود دارد:

اول اینکه به‌دلیل آنکه عمده دارایی‌های خارجی از فروش درآمد نفتی دولت به بانک مرکزی است، درآمدهای دولت از فروش نفت کاهش یافته است که آمارهای بودجه بانک مرکزی این گزینه را رد می‌کند؛ زیرا میزان دارایی دولت از فروش نفت بیشتر شده است.

موضوع دوم نیز این است که بانک مرکزی برای کنترل نوسانات قیمتی دلار عرضه خود در بازار را افزایش داده است. این موضوع نیز با توجه به شرایط بازار منطقی به‌نظر می‌رسد؛ 

افزایش اسکناس و مسکوک نیز در بخش دارایی‌های بانک مرکزی این نکته را تایید می‌کند. در پایان مرداد ۱۳۹۶ میزان اسکناس و مسکوک بانک مرکزی معادل ۷٫۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال قبل ۲۴ درصد افرایش یافته است.

با عرضه ارز در بازار حجم اسکناس و مسکوک در ترازنامه بانک مرکزی افزایش یافته است. 

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی