خانه / دانشنامه / نرخ بهره اسمی و نرخ موثر سالانه در اکسل – بخش اول

نرخ بهره اسمی و نرخ موثر سالانه در اکسل – بخش اول

اگر نرخ بهره اسمی ده درصد باشد و هر شش ماه مرکب شود ، یعنی در واقع از محل این سرمایه گذاری هر شش ماه ۵ درصد سود دریافت میکنی . سوالی که مطرح میشود این است که آیا ۵ درصد شش ماهه با نرخ بهره ده درصد سالانه یکسان است؟ جواب منفی است

زیرا اگر ۱۰۰۰ واحد را با نرخ بهره ده درصد سالانه سرمایه گذاری کنیم ، در انتهای سال ۱۱۰۰ تومان برداشت می کنیم . اما اگر همین ۱۰۰۰ تومان را با نرخ ۵ درصد شش ماهه سرمایه گذاری کنیم ، بعد از شش ماه ۱۰۵۰تومان و بعد از شش ماه دوم ۱۱۰۲٫۵ تومان داری و ایننشان می دهد ،اگر نرخ بهره سالانه اسمی ده درصد باشد ، نرخ بهره موثر با نرخ موثر سالانه کمی بیشتر از ده درصد خواهد شد . نرخ موثر سالانه با استفاده از اکسل از فرمول زیر بدست می آید :

RATE ( 1 , , -1000 , 1102.5) = 10.2

ادامه فرمول های آن در فایل زیر در دسترس است :

نرخ بهره اسمی و موثر – ۱

 

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی