خانه / دانشنامه / نرخ بهره اسمی و نرخ موثر سالانه در اکسل – بخش دوم

نرخ بهره اسمی و نرخ موثر سالانه در اکسل – بخش دوم

در برنامه اکسل برای محاسبه نرخ موثر سالانه و نرخ بهره اسمی ، توابعی بکار گرفته شده است . برای به دست آوردن نرخ بهره اسمی از تابع nominal و برای بدست آوردن نرخ موثر سالانه از تابع effect بهره مند میشویم :

(effect (nominal _rate , npery =نرخ موثر سالانه

( nominal (effect _rate , npery = نرخ بهره اسمی

Npery همان تعداد دفعات پرداخت Mاست

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی