خانه / دانشنامه / نرخ بهره اسمی و نرخ موثر سالانه در اکسل – مثال اول

نرخ بهره اسمی و نرخ موثر سالانه در اکسل – مثال اول

پس از آشنایی با مفاهیم ابتدایی ، تحلیل خود را با یک مثال آغاز می نماییم .

مثال : وامی که بهره آن هر سه ماه یکبار پرداخت می گردد ، را در نظر بگیرید . نرخ موثر سالانه ۲۴ درصد است . پرداخت ها در هر سه ماه ۴ میلیون ریال است . با توجه به اینکه تعداد کل دوره ۸ می باشد ، ارزش ابتدای دوره این وام را به دست آورید .

برای دستیابی به راه حل های آن و فرمول های مدلسازی مالی در اکسل به لینک زیر مراجعه فرمایید .

نرخ بهره اسمی و موثر – ۳

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی