خانه / اقتصاد / آشنایی با تورم – بخش اول : تورم از دید اقتصاد کلان

آشنایی با تورم – بخش اول : تورم از دید اقتصاد کلان

کمتر دانشجوی اقتصادی می توان یافت که از نوشتار و کتب دکتر عباس شاکری بهره مند نشده باشد . کتب اقتصاد کلان این استاد گرانقدر همواره مرجع مطالعاتی دانشجویان اقتصاد در هر مقطع تحصیلی می باشد . تحلیل بانک در نظر دارد تا به طور پیوسته به بررسی متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته و تمامی ابعاد هر متغیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

یکی از موضوعاتی که بعد کلان آن به وسعت کل اقتصاد است ، تورم است و در واقع از دغدغه‏ های اقتصاددانان کلان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی مسئله تورم است.

در مورد تورم دیدگاه‏های متفاوت زیادی ارائه شده است که هر کدام به بعدی از ابعاد این موضوع پیچیده مربوط می‏شود ، اما عده‏ ای تصور می‏کنند هر کدام از این دیدگاه‏ ها تورم را به طور کامل تبیین کرده است. لذا به جای اینکه برای درک این متغیر محوری اقتصاد همه‏ ی ابعاد آن را بشناسند ، سعی می‏کنند با گرایش به سمت یکی از دیدگاه ‏های ارائه شده در مورد آن به شناختی ساده از آن بسنده کنند و نظریات متعدد ارائه شده در مورد تورم را مجادلات سلیقه ‏ای و بی‏ ثمر تلقی کنند. به نظر نگارنده برای شناخت صحیح چنین موضوع مهمی باید همه‏ ی ابعاد آن را بررسی کرده و شناخت همه‏ ی دیدگاه‏های ارائه شده در مورد آن را به دقت مطالعه کرد و تاکیدات آن را به خاطر سپرد. تنها با این نوع نگاه به تورم است که می‏توان به سازوکارها و پویایی‏های آن پی برد و به اشارات تجربی و سیاستی مهم و مفید در مورد آن دست یافت.

در خصوص متغیر تورم ، تحلیل بانک در نظر دارد :

۱. تعریف تورم

۲.انواع تورم

۳.ماهیت تورم ، پویایی‏ ها و سازوکارهای آن

۴.جریان علیت میان پول و تورم و بحث فعال بودن و منفعل بودن پول

۵. تورم در ایران و جهان

۶. تورم منفی در جهان و سیاست های مقابله با آن

۷.هدفگذاری تورم در ایران و جهان

۸.تورم مصرف کننده و اجزای آن

۹. تورم تولید کننده و اجزای آن

۱۰.تورم وارداتی

و هر آنچه که برای شناخت کامل این متغیر لازم است را مورد بررسی قرار دهد. در بخش اول فایل مربوط به تورم از کتاب اقتصاد کلان دکتر شاکری جهت مطالعه اولیه و پایه ای ارایه میگردد :

لینک دانلود :

آشنایی با تورم و اجزای آن

عباس دادجوی توکلی – دانشجوی دکتری اقتصاد

فرشید سلیمی – دانشجوی دکتری اقتصاد

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی