خانه / اقتصاد / اقتصاد چگونه کار می کند؟

اقتصاد چگونه کار می کند؟

حتما بارها پرسش هایی در زمینه ی اقتصاد کلان داشته اید. از خود پرسیده اید اشتغال و تورم و نرخ های بهره چگونه باهم مرتبط می شوند؟ تاثیر سیاست های پولی و مالی چگونه است؟ تحلیل بانک در نظر دارد به معرفی کتاب” اقتصاد چگونه کار می کند؟” نوشته مک فارمر بپردازد. این کتاب پیشنهاد سیاسی مهمی از جانب متفکری برجسته خصوصا برای کسانی که تخصصی در حوزه ی اقتصاد ندارند است. نویسنده در این کتاب کوشیده تا از سنت های هایک و کینز برای ایجاد ثبات اقتصاد و تحکیم جامعه استفاده کند. بر اساس تئوری های اقتصاد نبود ثبات در متغیر های اقتصاد کلان و عدم اطمینان میتواند پیامد هایی از جمله کاهش سرمایه گذاری را به دنبال داشته باشد. علارغم میل باطنی سیاست گذاران نویسنده ما را به اصول اولیه ارجاع میدهد؛ اتفاقی که برای کینز افتاد. این کتاب به ما این نوید را می دهد ما نیازی به تجربه ی رکود بزرگ دیگری نداریم تا رهبران اقتصادی ما پس از وقوع رکود به طور جدی اقدام به بازنگری همه چیز کنند. نویسنده در پیشگفتار کتاب ادعا داشته که رویکردی تازه را برای ممانعت از پیدایش بحران های مالی آتی ارائه و راه حل های سیاست گذاری عملی ای را بر اساس بنیادی کاملا علمی پیشنهاد می دهد.

کتاب حاضر در ۱۱ فصل به خوبی به تبیین مسائل حوزه ی کلان میپردازد.

 • فصل اول:تحت عنوان فروپاشی صخره ی شمالی به تبیین مفهوم اقتصاد کلاسیک و کینزی، اندازه ی دولت، بازار کارا، رکود بزرگ و .. میپردازد
 • فصل دوم: اقتصاد کلاسیک و نظریات تحت آن را میگوید
 • فصل سوم: اثر کینز بر جهان
 • فصل چهار: کینزین ها کجا راهشان را گم کردند؟
 • فصل پنجم: انقلاب انتظارات عقلایی
 • فصل ششم: بانک مرکزی چگونه زندگی شما را تحت تاثیر قرار میدهد
 • فصل هفتم: چرا بیکاری تداوم می یابد؟
 • فصل هشتم: چرا بازار سهام برای شما مهم است؟
 • فصل نهم: آیا رکود بزرگ دیگری در راه خواهد بود؟
 • فصل ده: آیا سیاست های پولی و مالی کار خواهد کرد؟
 • فصل یازده: چگونه بحران مالی را حل کنیم؟
720

درباره ویدا یارویسی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی