خانه / دسته‌بندی نشده / معرفی مقاله: کشف الگوهای پنهان در بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک ها با الگوریتم درخت تصمیم

معرفی مقاله: کشف الگوهای پنهان در بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک ها با الگوریتم درخت تصمیم

پرداخت تسهیلات از فعالیت های اصلی در صنعت بانکداری است. این فعالیت در کنار سودآور بودن می تواند هزینه های سنگینی از بابت عدم رعایت بهداشت اعتباری در بر داشته باشد. پرداخت بدون استفاده از مدل های اعتبار سنجی و سنجش ریسک می تواند باعث بازپرداخت نامنظم اقساط، به تاخیر انداختن و یا عدم پرداخت و در نهایت غیر قابل وصول شدن تسهیلات اعطایی به مشریان شود. با توجه به نرخ کارمزدی بسیار ناچیز در  بانک های ایرانی و دخالت  بانک مرکزی ایران در تعیین مقررات برای سقف نرخ بهره برای سپرده ها و تسهیلات، بانک ها در حال وابستگی بیشتر به  سود دریافتی از تسهیلات اعطایی هستند.  همین امر بررسی دقیق تر  رفتار مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلاتی را بیش از پیش نمایاین می سازد.

 به عبارت دیگر،  بانک ها برای جلوگیری از افزایش میزان مطالبات و کاهش ریسک، نیاز به شناخت رفتار مشتریان اعتباری خود دارند. یکی از راه های شناسایی مشتریان کم خطر، بررسی رفتار آنها براساس مشخصات دموگرافیک موجود در داده های بانکی است که  توسط سیستم های عملیاتی جمع آوری می گردد.  پیاده سازی مدل های آماری مانند درخت تصمیم بر روی این داده ها می تواند به کشف قوانینی بیانجامد  که  در تصمیم گیری و یا بهبود سیستم های اعتبار سنجی مورد استفاده قرار گیرد.

 

720

درباره هادی