خانه / اقتصاد / اقتصاد پولی / آیا در ۱۷ خرداد نرخ سود بانک ها کاهش می یابد؟

آیا در ۱۷ خرداد نرخ سود بانک ها کاهش می یابد؟

در جلسه آینده مشترک بانکهای دولتی و خصوصی در ۱۷ خرداد قرار است نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی بررسی شود. تمام تلاش سیاستگذار پولی بر آن است تا نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم کشور تعدیل گردیده و انگیزه های کسب و کار در کشور رونق یابد زیرا با تورم ۸-۹ درصدی وقتیسود سپرده ۲۰ درصدی پرداخت شود، بسیاری از مشاغل و فرصت های سرمایه گذاری غیرقابل توجیه خواهد شد.البته قابل ذکر است نمونه چنین رخدادی ( بالاتر بودن نرخ سود بانکی از تورم ) در دهه های گذشته در آمریکا رخ داد و ۷ سال طول کشید تا این روند اصلا ح گردد. بنابراین نمی توان انتظار داشت با وجود روند عطش نقدینگی موجود در اقتصاد نرخ سود بانکی به یکباره کاهش یابد. در ادامه به بررسی روند نرخ سود سپرده های بانکی در برخی از بانک های کشور می پردازیم .

بانک ملی: برای سپرده‌های بالای ۵۰ میلیون تومان و سود سپرده یکساله ۱۸ درصد، کمتر از ۵۰ میلیون، ۱۵ درصد.

بانک گردشگری: نرخ سود یکساله ۲۲ درصد، روزشمار ۲۰ درصد.

بانک صادرات: سپرده‌های بیش از ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد.

بانک آینده: سپرده یکساله با مبلغ حداقل یک میلیون تومان ۲۳ درصد و سپرده کوتاه مدت ۲۲ درصد.

بانک تجارت: برای همه سپرده‌ها ۱۵ درصد

موسسه اعتباری ملل: در قالب طرح یاس سپرده ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۲۲٫۵ درصد، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ۲۴ درصد و بالاتر از آن نرخ سود ترجیحی.

بانک رفاه: سود سپرده یکساله ۱۵ درصد، کوتاه مدت با سپرده ۱۰۰ میلیون تومان ۱۹ درصد.

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی