خانه / بانک / اوضاع بهتر بانک ملت در میان بانکهای بزرگ بر اساس آخرین EPS های حسابرسی شده

اوضاع بهتر بانک ملت در میان بانکهای بزرگ بر اساس آخرین EPS های حسابرسی شده

در آستانه برگزاری مجامع بانک‌ها هستیم. انتظار این است در سال جدید بانک‌ها با توجه به تجربه تلخ سال قبل، صورت‌های جدید مالی با رعایت استاندارد مورد نظر بانک مرکزی (IFRS) ارایه دهند. دراین‌بین بیشترین توجه به سه بانک بزرگ ملت، صادرات و تجارت بوده که در این گزارش به آنها پرداخته می‌شود. بانک ملت صورت‌های مالی اصلاح شده خود را ارایه کرد و درنهایت با برگزاری مجمع صورت‌های مالی سال ٩۴ را به تصویب صاحبان سهام رساند. بعداز آن بانک صادرات نیز این فرآیند را طی کرد، اما هنوز بانک تجارت نتوانسته نظر بانک مرکزی را جلب کند و نهاد سیاستگذار پولی کشور، برگزاری مجمع این بانک بزرگ را منوط به تغییرات مهم در صورت­‌های مالی کرده است.

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌گردد در میان این سه بانک بزرگ، بانک ملت برای سالهای ۹۵ و ۹۶ سود پیش بینی کرده است در حالی که دو بانک تجارت و صادرات پیش بینی زیان نموده اند.

  • درآمدهای مشاع و حق الوکاله

بانک ملت پیش بینی کرده که سهم بانک از درآمدهای مشاع و حق الوکاله خود را از ۱۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش دهد. که به معنای رشد ۲۱۸ درصدی می باشد. اما بانک تجارت پیش‌بینی کرده سهم بانک از درآمدهای مشاع و حق الوکاله خود از ۲۲ هزار میلیارد ریال به ۸ هزار میلیارد ریال کاهش یابد. بانک صاردات نیز  پیش‌بینی کرده سهم بانک از درآمدهای مشاع و حق الوکاله خود از ۶٫۶ هزار میلیارد ریال به ۵٫۹ هزار میلیارد ریال کاهش یابد.

  • درآمدهای غیر مشاع

در بخش درآمدهای غیر مشاع هر سه بانک رشد این نوع از درآمدها را پیش بینی  کرده اند تغییر درآمدهای غیر مشاع این بانکها به شرح جدول زیر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل پیش بینی شده است.

 

720

درباره مهدی شریعت طلب