خانه / دانشنامه / تخمین کارایی شعب بانک با روش تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی(پایان نامه)

تخمین کارایی شعب بانک با روش تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی(پایان نامه)

محاسبه مقادیر کارایی شعب یک بانک خصوصی، مساله این پایان نامه می باشد. در این پایان نامه از روش تحلیل پوششی داده‌ها و شبکه‌های عصبی به عنوان دو روش ناپارامتریک برای تخمین کارایی استفاده شده است.

همچنین الگوریتمی با استفاده از شبکه عصبی ارایه شده است که مانند روش تحلیل پوششی داده­ ها به فرض قطعی در مورد شکل تابع احتیاجی ندارد و دو نوع خطای مدیریتی و مشاهده­ای را در نظر می گیرد. داده‌ها مربوط به شعب طی سال های متمادی جمع آوری شده است و میزان کارایی برای این شعب تخمین زده شده است. در پایان نتایج حاصل از دو  روش با هم مقایسه شده است.

این پایان نامه شامل بخش های ذیل است:

  • مدل‌های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها
  •  آشنایی با شبکه­ های عصبی
  • آموزش شبکه­ های عصبی
  • الگوریتم آموزش پس انتشار خطا(BP)
  • مدل ANN-DEA

720

درباره هادی