خانه / دانشنامه / دانشنامه کسب و کار / پیشنهادیه (proposal) های مرتبط با راه اندازی طرح سلامت الکترونیک

پیشنهادیه (proposal) های مرتبط با راه اندازی طرح سلامت الکترونیک

۱- عنوان: پیشنهادیه (proposal) راه اندازی طرح سلامت الکترونیک

در این فایل موضوعات به شرح ذیل آرائه شده است:

  • رویکرد و وضعیت جهانی پیرامون سلامت الکترونیک
  • بررسی سلامت الکترونیک در ایران
  • پیشنهاد اجرایی

۲- عنوان: شرح خدمات و برنامه زمانی راه اندازی طرح سلامت الکترونیک

20,000 ریال – دانلود

720

درباره هادی اکرمی، تحلیل گر کسب و کار