خانه / بورس و فرابورس / عملکرد سه ماهه پتروشیمی فجر

عملکرد سه ماهه پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر در عملکرد سه ماهه ۲۶۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۷درصدی داشته است.
بفجر با ۶٫۵ میلیارد سهم در بازار طی سال ۹۵ به سود ۹۸۵ریالی رسید که ۷۵۰ریال آن نیز در مجمع تقسیم شد.
برای سال ۹۶ سود هر سهم ۱۱۲۱ریال پیشبینی شده که در آن فرض شده بدهی بانکی که ۳۸۰۱میلیارد ریال بوده است با نرخ دلار ۳۹۶۵۰ ریال تسعیر گردد.با توجه به آنکه در ابتدای سال که بودجه بسته شده است برابری یورو به دلار ۱٫۰۵ بوده لذا زیان تسعیر ارزی پیشبینی نگردیده اما هم اکنون این نسبت ۱٫۱۵ است و این منجر به شناسایی زیان تسعیر ارز در گزارش ۳ماهه شده است.
در پیشبینی سود و زیان اولیه ۸۱۷ میلیارد ریال سایر درآمدها پیشبینی شده اما در گزارش ۳ ماهه ۲۰۸میلیارد ریال هزینه محقق شده است.
در واقع ۸۲۷ میلیارد ریال دیماند پیشبینی شده در اول دوره طی ۳ ماه اول پوششی ندارد حال دلار بازار آزاد در این ۳ ماه به طور متوسط تغییر قیمتی نداشته اما یورو از ۴۱۱۹ تومان به ۴۲۶۵ تومان رسیده و ۲۱۷ میلیارد ریال زیان ناشی از این جریان است.
با این حال که شرکت از ۸۲۷ میلیارد ریال دیماند هیچ پوششی نداشته و اتفاقا ۲۱۷میلیارد ریال زیان تسعیر ارز هم شناسایی کرده اما میزان پوشش سود در ۳ ماه ۲۳درصد است و این اتفاق خوبی است.
اگر نرخ دلار بازارآزاد رشد کند و یا نسبت یورو به دلار افزایش یابد باعث می شود که زیان تسعیر ارز افزایش یابد.
اگر فرض کنیم یورو افزایش نیابد سود خالص رشد خواهد کرد اما اگر یورو افزایش یابد به شرط آنکه نرخ های فروش به همان تناسب رشد کنند مشکلی برای شرکت به وجود نخواهد آمد.
در واقع باید بگوییم اینکه یورو افزایش یافته اما ۲۳درصد سود محقق شده، این نکته ی مثبتی در بفجر است. نرخ فروش دستوری است و اگر ارز تک نرخی شود، نرخ فروش بفجر رشد خواهد کرد لذا می توان گفت مجموعه فرصت ها و تهدید هایی در مقابل بفجر دیده می شود اما گزارش سه ماهه نشان می دهد وزن تهدید ها کمتر از فرصت ها است .

نویسنده : ولید هلالات

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی