خانه / دانشنامه / ترجمه کتاب “نظریه اقتصاد کلان” مایکل ویکنز

ترجمه کتاب “نظریه اقتصاد کلان” مایکل ویکنز

کتاب ”نظریه اقتصاد کلان“ به‌روزترین کتاب درسی اقتصاد کلان دوره تحصیلات تکمیلی است که امروزه در دسترس است. در واقع این کتاب منبع کاملی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققانی است که به دنبال آشنایی با آخرین پیشرفت‌های رخ داده در علم اقتصاد کلان هستند.


مایکل ویکنز ایده‌های اصلی اقتصاد کلان پیشرفته و ارتباط آن با بازارهای مالی را توضیح می‌دهد. او ابتدا ساده‌ترین مدل تعادل عمومی اقتصاد کلان را برای یک اقتصاد بسته ارائه می‌کند و سپس آن را به‌تدریج به مدلی جامع برای اقتصاد باز توسعه می‌دهد. این کتاب تمامی موضوعات مهم از جمله رشد، چرخه‌های تجاری، سیاست مالی، مالیات و تامین مالی بدهی ، پایداری حساب جاری و تعیین نرخ ارز را پوشش می‌دهد. همچنین بررسی به‌روزی از سیاست پولی بوسیله هدف‌گذاری نرخ تورم صورت گرفته است.

ویکنز رابطه بین اقتصاد کلان و بازارهای مالی نوین را بیان کرده و نشان می‌دهد که آنها چگونه بر بازارهای سهام، اوراق قرضه و بازارهای ارز اثر می‌گذارند. در این ویرایش، وی همچنین مسائل مطرح شده طی بحران مالی اخیر را توضیح می‌دهد و دو فصل جدید از این کتاب به بررسی بانک‌ها، واسطه‌گری مالی، سیاست پولی نامتعارف و نظریه‌های نوین بیکاری می‌پردازد. در اکثر فصل‌های دیگر این کتاب مطالب جدیدی مانند مدل‌های تامین مالی کلان و هدف‌گذاری تورم در هنگام وجود شوک‌های عرضه ارائه گردیده است.


این کتاب در ۱۷ فصل تنظیم شده است که در فصول ابتدایی به بیان مطالبی در زمینه اقتصاد متمرکز، متمرکز ، رشد اقتصادی، اقتصاد غیرمتمرکز ۵، دولت: مخارج و مالیه عمومی، و سیاست مالی می‌پردازد. فصول بعدی به اقتصاد باز، اقتصاد پولی، قیمت‌های بطور ناقص انعطافپذیر، و بیکاری اختصاص دارد. پنج فصل بعدی بر اقتصاد پولی متمرکز بوده و به اقتصاد کلان و قیمتگذاری دارایی، بازارهای مالی، نرخ‌های ارز اسمی، سیاست پولی، بانک‌ها و واسطه‌گری مالی و سیاست پولی نامتعارف می‌پردازد. در دو فصل پایانی نیز چرخه‌های تجاری حقیقی و مدل‌های تعادل عمومی تصادفی پویا و نوسانات اقتصادی، و ضمیمه ریاضی ارائه می‌شوند.

ترجمه روان فصول سوم و چهارم این کتاب در خصوص مدل سازی رشد اقتصادی و اقتصاد غیر متمرکز که بیشتر در دوره دکتری تدریس می شود، در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

 

720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.