خانه / بازارمالی / برنامه های جاری دولت برای مسکن قشر کم درآمد

برنامه های جاری دولت برای مسکن قشر کم درآمد

دولت برنامه‌های آتی در بخش مسکن را  به طور کلی در راستای کمک به تامین مسکن کلیه اقشار به ویژه کم درآمدها، استفاده کارآمدتر از ابزارهای تامین مالی در بازارهای پول و سرمایه متمرکز کرده است.

برنامه تامین مسکن کم درآمدها

این برنامه در دو قالب برنامه مسکن حمایتی و برنامه مسکن اجتماعی برای حمایت از سالیانه یک صد هزار خانوار طی سال‌های برنامه ششم توسعه، مورد تصویب دولت قرار گرفته است.

در برنامه «مسکن حمایتی»، حمایت از ساخت و خرید واحدهای مسکونی از طریق پرداخت تسهیلات یارانه ای برای ساخت و خرید واحدهای مسکونی (حداکثر نرخ سود سهم متقاضیان ۵ درصد است) و اعطای کمک‌های بلاعوض برای خرید واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر مورد نظر قرار گرفته است. در برنامه مسکن اجتماعی تنوع برنامه‌های حمایتی بیشتر بوده و شامل پرداخت تسهیلات یارانه ای و تامین زمین در مناطق شهری و شهرهای جدید برای ساخت واحدهای مسکونی ملکی – استیجاری (به ترتیب به نسبت ۶۰ به ۴۰ درصد)، پرداخت کمک هزینه اجاره به خانوارهای مشمول این حمایت متناسب با سکونت در شهرهای کمتر و بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت (به ترتیب ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان) اعطای وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن (به میزان هر واحد ۷۵ میلیون ریال) و فروش واحدهای مسکن مهر به متقاضیان بخش خصوصی برای استفاده ملکی – استیجاری به نسبت ۶۰-۴۰ درصد است.

 سایر برنامه‌های بخش مسکن

سایر برنامه‌های بخش عمدتاً مبتنی بر اصلاحات نهادی و ساختاری بوده و با هدف اصلاح کارکرد بازار مسکن در دسترسی بهتر کلیه خانوارها به ویژه میان درآمدها به مسکن مناسب است. این برنامه‌ها شامل موارد زیر است:

  1. ادامه حمایت از تامین مسکن خانه اولی‌ها: هدف تقویت قدرت خرید و تشکیل تقاضای موثر در قشر میان درآمدی جامعه عمدتاً از طریق توسعه‌ی تسهیلات خرید برای خانه اولی‌ها و اعطای تسهیلات به مالکان بافت‌های فرسوده‌ی دارای سند است.
  2. تقویت بازار رهن (بازار وام‌های بلند مدت خرید مسکن) از طریق توسعه اقدامات انجام شده در بانک مسکن به سایر بانک‌ها.
  3. افزایش سقف تسهیلات بافت‌های فرسوده‌ی دارای سند: برای تقویت تولید مسکن در بافت‌های فرسوده‌ی شهری جهت خانوارهای متوسط، سقف تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک افزایش یافته است. بانک مسکن مجموعه‌ای از اقدامات از طریق بازار پول (تسهیلات مشارکت مدنی ساخت، تسهیل تسهیلات خرید مسکن، صندوق یکم ویژه‌ی بافت‌های فرسود، حساب پس‌انداز مسکن جوانان و …) و یا بازار سرمایه (صدور اوراق سرمایه‌گذاری شهری، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سفارش ساخت ، …) را پیشنهاد داده است که این پیشنهادها از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار دنبال می‌شود.
  4. تعریف و بسط تسهیلات بازسازی و ارتقای کیفیت درون بافت‌های فرسوده دارای سند و تعقیب مصوبه سال ۱۳۹۳ دولت برای اعطای سهیلات بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده.
  5. تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تشکیل صندوق‌های مشابه برای خانه اولی‌ها از طریق کاهش دوره سپرده گذاری و افزایش طول دوره ی بازپرداخت تسهیلات.
  6. افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر برای تکمیل باقی مانده واحدهای طرح مسکن مهر.

 

720

درباره هادی