خانه / خبرنامه / بانکی / تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه

تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، دکتر حسن روحانی که برای دفاع از کابینه پیشنهادی خود به مجلس رفته بود طی سخنرانی در جهت نمایان ساختن برنامه های اقتصادی خود عنوان کرد طبق سیاست های دولت دوازدهم، تامین مالی بزرگ بنگاه های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل می شود.حسن روحانی گفت: برنامه های گسترده ای که برای این بخش پیش بینی شده که شامل اصلاح تراز نامه بانک ها، افزایش سرمایه نظام بانکی، اصلاح نرخ سود بانکی و تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه به جای نظام بانکی است.

رییس جمهور افزود: ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و بنگاهزداری بی ضابطه از سوی شبکه بانکی در دهه گذشته، سبب شده تا امروز نظام بانکی با مشکلات اساسی مواجه باشد. تجمیع این مشکلات در نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها بروز کرده، پس نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به محل تامین منابع برای اجرای دولت و حاکمیت باید تغییر کند.

نظام مالی هر کشوری را میتوان به سیستم عصبی آن کشور تشبیه کرد. دو ابزار کلی برای تامین مالی وجود دارد، اول با مشارکت دیگران ( بازار سهام ) و دوم استقراض ( بانک ها ). حال که اقتصاد کشورمان در حال عبور از یک سیستم غالبا دولتی به یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی و رقابتی است، بسیار ضروری می باشد که به ابزارهای تامین مالی نوین و گسترش آنها بیش از پیش توجه شود.

نظام مالی ایران دارای ساختار بانک پایه می باشد و بانک از مهمترین منبع تامین مالی آن به حساب می آید.لازم است یادآور شویم این استقراض از بانک و فشار به نظام بانکی و به خصوص بانک مرکزی برای تامین نقدینگی لازم برای عملکرد نظام اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، در نهایت موجب افزایش پایه پولی و تورم می شود. اگر ما بازار سرمایه گسترده تر و کارآمدی را داشته باشیم بخش بزرگی از نیاز نقدینگی جامعه را می توانیم با همین بازار بدون اینکه پایه پولی را افزایش دهیم، تامین مالی کنیم و به موازات آن نقدینگی و تورم را نیز کنترل نماییم.

در چند سال اخیر تلاش های زیادی در زمینه توسعه بازار سرمایه شکل گرفته، تدابیری مثل ایجاد ابزارهای مالی ازجمله اوراق خزانه اسلامی، صکوک اجاره، اوراق مرابحه و … که متاسفانه به طور موثری به کار گرفته نشده اند. برای توسعه ابزارهای مالی نوین در کشور نیاز به نهادها و مقررات مناسبی می باشد که بنگاه های کوچک و بزرگ با سهولت بیشتری بتوانند از این بازار بهره مند شوند.

حال باید دید راهبردی که دکتر روحانی برای تامین مالی بنگاه ها در دستور کار تیم اقتصادی اش قرار داده، این بار چقدر میتواند اثربخش باشد. آیا این راهبرد که هرساله  در دستور کار دولت قرار میگیرد اینبار می تواند طلسم بانک پایه بودن نظام تامین مالی اقتصاد ایران را بشکند و با ترسیم چشم اندازی مطلوب کارایی هرچه بیشتر بازار سرمایه رابه ارمغان آورد.

720

درباره ویدا یارویسی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی