خانه / بازارمالی / ارز و طلا / تک نرخی شدن ارز “از رویا تا واقعیت” دو نظر متفاوت در این خصوص

تک نرخی شدن ارز “از رویا تا واقعیت” دو نظر متفاوت در این خصوص

به گفته سیف تک نرخی شدن ارز در راه است و باید هرچه سریعتر صورت گیرد. این موضوع موجب تاثیر بر شرکت های بورسی و غیر بورسی شده و تاثیر خود را بر معامله گران می گذارد. این که تک نرخی شدن با چه نرخی ثابت خواهد شد و چه اتفاقی خواهد افتاد نیز مهم است، همچنین اینکه این موضوع لازمه چه نظارتی است و چگونه صورت می گیرد نیز مهم است. تاثیر این مسئله بر بورس نیز باید مد نظر قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و یکی از کارشناسان بازار سرمایه در خصوص تک نرخی شدن ارز با بورس ۲۴ مصاحبه ای داشت، که خواندن آن خالی از لطف نمی باشد.

عسگری مارانی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در خصوص تک نرخی شدن ارز گفت؛ در هیچ اقتصادی دو نرخی بودن ارز مناسب نیست و اقتصاد دو نرخی، اقتصاد ضعیفی می باشد و مبنای استفاده از رانت را فراهم می کند. به عقیده وی؛ تک نرخی شدن ارز تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور می گذارد، اما در مصادیق ارزی تاثیری نمی گذارد. وی تاکید کرد که تک نرخی شدن ارز به معنای حذف بازار OTC نیست، بلکه به معنای تساوی نرخ ارز آزاد و مبادله ای است. سازمان هایی که ارز ارزان می خرند، پس از تک نرخی شدن باید گران بخرند، در نتیجه برای واحدهایی که این ارز سرمایه در گردش آنها را تامین می کند، باید تلاش کنند که به ازای مابتفاوت ارز مبادله ای و آزاد تامین مالی کنند و بهای تمام شده خود را کاهش دهند.

وی گفت نرخ ارز در حال حاضر پایین بوده و واقعی نیست و علت غیرواقعی جلوه دادن نرخ ارز از نرخ بهره بانکی نشات می گیرد که باید به سمت واقعی شدن نرخ بهره پیش برویم. تک نرخی شدن ارز می تواند مدیریت شود و کار سختی نیست، قدرت دولت و بانک مرکزی بقدری می باشد که بتوانند تک نرخی شدن ارز را مدیریت کنند. ضمن اینکه نرخ ارز باید واقعی شود تا واردات و مبادلات بین المللی انجام شود که این موضوع نیاز به زمان طولانی دارد و مردم به این طول کشیدن ها عادت دارند. همچنین به عقیده عسگری مارانی تک نرخی شدن ارز تاثیر چندانی بر بازار بورس نخواهد داشت، چرا که نرخ مبادله ای در صنایع فعال در بورس بسیار کاهش داشته است.

میثم رادپور از کارشناسان بازار سرمایه هم تک نرخی شدن ارز را کاری دشوار و دور دانست و گفت زمانی این امر صورت می گیرد که بانک مرکزی بتواند بازار را تا حد اعلای خود کنترل کند، یعنی هرگونه تقاضای ارز را پاسخگو باشد. البته وی تاکید کرد که این سیاست بسیار خوبی بوده و تاثیرات مثبتی در اقتصاد دارد، اما کار دشواری می باشد و نیاز به زمان بیشتری برای اقتصاد وابسته به نفت ایران دارد. همچنین به عقیده وی تک نرخی شدن ارز برای بورس نه مضر است و نه مفید.

720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.