خانه / بازارمالی / تحولات مسکن در مردادماه ۱۳۹۶

تحولات مسکن در مردادماه ۱۳۹۶

بنابرگزارش بانک مرکزی در مردادماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۰ و ۶.۲ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۶ (معادل ۱۱.۶ درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه ۲۲ (معادل ۴.۰ درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۹.۰ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۲.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۵.۵ درصد افزایش نشان می دهند.

در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۶۹.۶ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱.۵ درصدی نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۵.۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «۶۰ تا ۷۰» متر مربع معادل ۱۵.۴ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «۷۰ تا ۸۰» و «۵۰ تا ۶۰» متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۳.۷ و ۱۲.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۰.۹ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

 

 

 

تحولات اجاره بهای مسکن

در مردادماه سال جاری، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ و ۷.۴ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

خاطرنشان می شود سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد است.

بازار معاملات مسکن شهر تهران در ماه مرداد سال جاری با استقبال متقاضیان خرید مسکن همراه بود؛ به طوری که تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در این ماه به ۱۸.۰ هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۲۳.۷ و ۶.۱ درصدی نشان می دهد.

در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۴۶.۷ میلیون ریال بالغ شد که نشانگر رشد ۶.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مردادماه سال جاری نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ و ۷.۴ درصد رشد نشان می دهد.

720

درباره هادی