خانه / اقتصاد / اقتصاد سنجی / تبدیل داده های سالیانه به داده های فصلی یا ماهیانه در EVIEWS

تبدیل داده های سالیانه به داده های فصلی یا ماهیانه در EVIEWS

در بسیاری از مطالعات اقتصادی و آماری مشکل اساسی که در ارتباط با داده ها پیش می آید حجم نامناسب طولی داده ها در مطالعات سری زمانی و یا داده های تابلویی است که باعث ایجاد مشکلاتی همچون همخطی و ناهمسانی واریانس می گردد که این مسایل در تخمین داده ها و مباحث پیش بینی ایجاد اخلال می کند. در این موارد بهترین عمل تبدیل داده های سالیانه به داده های ماهیانه یا فصلی است که تعداد مشاهدات را افزایش می دهد و باعث انجام تخمین با مشکلات کمتری می گردد. در ادامه نحوه تبدیل داده های سالیانه به داده های فصلی یا سالیانه را در نرم افزار ای وی یوز آموزش می دهیم.

فرض اولیه ما این است که شما نحوه تشکیل فایل کاری در ایویوز را می دانید. در ابتدا یک فایل داده ای بر اساس ساختار فصلی یا ماهیانه با توجه به تعداد متغییرهایی که در مطالعه وارد خواهند شد، درست نمایید ولی هیچگونه اطلاعاتی عددی در آن وارد نکنید. یک فایل جداگانه نیز برای داده های سالیانه خودتان درست کرده و اطلاعات داده ای سالیانه خود را وارد کنید.نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که تعداد متغییرهای شما در دو فایل داده ای باید برابر باشد. حال فایل اطلاعات ماهیانه یا فصلی خود را با دوبار کلیک کردن باز کنید. در انتهای پایین سمت چپ صفحه باز شده، ایویوز، علاوه بر نام فایلی که شما اطلاعاتتان را با ان نام ذخیره کرده اید امکان ایجاد یک صفحه جدید نیز وجود دارد. روی گزینه صفحه جدید راست کلیک کرده و گزینه لود کردن فایل کاری را انتخاب کنید. در این مرحله فایل کاری که اطلاعات ان به صورت سالیانه است را انتخاب کنید تا فایل داده های سالیانه نیز نمایش داده شود. سپس با فشار ثابت دکمه ctr ، همه متغییرهای وابسته و مستقل خود را از فایل سالیانه انتخاب کرده و بدون باز کردن آنها را کپی کنید. اطلاعات کپی شده را از فایل داده های سالیانه به فایل داده های فصلی برده و آنها را paste کنید. ایویوز به صورت خودکار داده های سالیانه شما را به صورت فصلی یا ماهیانه که خود در ابتدای کار تشکیل فایل، انتخاب کرده اید تبدیل می کند. همین اعمال برای تبدیل داده های ماهیانه یا فصلی به داده های سالیانه نیز قابل اجرا است.

البته در این روش شاید مشکل هم خطی را رفع کند، ولی به هر حال فاقد کیفیت علمی است. مثلا اگر یک بنگاه اقتصادی در یک فصل ۳۰۰۰ سرمایه گذاری داشته این به معنای این نیست که در هر ماه ۳۰۰۰ سرمایه گذاری داشته است. وقتی که مثلا داده ای سرمایه گذاری را copy کرد و در فایل کاری جدیدی که ایجاد کرده paste special…کرده نه paste تنها.

سپس صفجه ای ایجاد می شود که شامل دو قست مهم در سمت راست است. قسمت اول high to low است و قسمت دوم  low to high است و براساس نوع تبدیل از مواردی که که در آن ها هست می توان استفاده کرد. مثلا در همین مثال شما در تبدیل داده از سالانه به فصلی داده باید از قسمت low to high استفاده کرد چون دادها از تعداد کمتر به بیشتر انتقال می یابند. سپس از میان گزینه های مختلف بخش low to high می توانید مورد انتخابی خود را انتخاب کنید، مثلا جمع کردن دادها (sum) متوسط کردن دادها (average) و موارد مختلف دیگر.

720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.