خانه / بانک (صفحه 15)

بانک

نقدی بر بخشنامه حق‌الوکاله بانک مرکزی

مقدمه نحوۀ محاسبۀ “سهم سود قطعی سپردۀ متعلق به سپرده­گذاران” در مادۀ هشت از فصل چهارم “دستورالعمل نحوۀ محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ شورای محترم پول واعتبار)”، به صورت زیر تبیین شده است. رابطۀ ۱٫   سهم سود قطعی متعلق به سپرده­گذاران=[ حق­الوکالۀ …

ادامه »