خانه / اقتصاد / اقتصاد سنجی

اقتصاد سنجی

آموزش رفع خودهمستگی و ناهمسانی واریانس در داده های پانل دیتا

وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در داده های پانل را می توان در چند سطح بررسی نمود. برای مثال خودهمبستگی را در نظر بگیرید. می توان خودهمبستگی را برای هر مقطع به طور جدا در نظر گرفت یا آن را در باقیمانده های تصادفی لحاظ نمود. خودهمبستگی باعث می شود که …

ادامه »

تبدیل داده های سالیانه به داده های فصلی یا ماهیانه در EVIEWS

در بسیاری از مطالعات اقتصادی و آماری مشکل اساسی که در ارتباط با داده ها پیش می آید حجم نامناسب طولی داده ها در مطالعات سری زمانی و یا داده های تابلویی است که باعث ایجاد مشکلاتی همچون همخطی و ناهمسانی واریانس می گردد که این مسایل در تخمین داده …

ادامه »

مبانی نظری رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، آزمون کرانه ها، آزمون های شکست ساختاری زیووت و اندروز و لامزدین و پاپل

یک سری زمانی مجموعه مشاهداتی است که بر حسب زمان مرتب شده است، به عبارت دیگر می توان گفت یک سری زمانی عبارت است از سری داده های که از مشاهده یک پدیده در طول زمان به دست آمده است (رنجبران ۱۳۸۲). مدل سازی آماری و اقتصاد سنجی در فرایند …

ادامه »

مبانی نظری مدل پانل ایستا (اثرات ثابت و تصادفی)

در سالهای اخیر، بهره مندی از رشد بلند مدت و دسترسی آسان به داده های اقتصادی تعداد زیادی از کشورها، متخصصان اقتصادی را به استفاده هرچه بیشتر از داده های پانل برای تخمین مدل های پویا ترغیب و علاقه مند کرده است(منکیو و همکاران، ۱۹۹۲). داده های پانل به دلیل …

ادامه »

تغییر مسیر تورم نقطه به نقطه

دومین متغیری که در گزارش‌های تورمی بسیار مورد توجه است، نرخ تورم نقطه به نقطه است. این متغیر شاخص بهای مصرف‌کننده در اردیبهشت ماه سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل درنظر می‌گیرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به ۸/ ۱۱ درصد رسیده است. این …

ادامه »

شاخص های اصلی بازار کار دورمنتهی به ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵

بازار کار از یکسو تحت‌تاثیر سایر بازارها و بخش‌های اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر، میزان بیکاری و اشتغال در بازار کار بر میزان نابرابری، فقر و محرومیت، سلامتی و بهداشت، آسیب روانی، جرم و ناآرامی سیاسی در هر جامعه موثر است. بنابراین سیاست‌گذاران کشور نیازمند شناختی درست و …

ادامه »

مبانی نظری مدل “گشتاور تعمیم یافته” برای داده های پانل و” آزمون سارگان”

برآوردگرهای GMM در سالهای اخیر، به یکی از ابزارهای اصلی تخمین مدل های اقتصادی برای تعیین رفتار مطلوب عوامل اقتصادی تبدیل شده اند. دراین مطالعه سعی شده است با نگاهی به مدل های اقتصاد سنجی پانل پویا و بیان ایرادات موجود در برخی از این مدلها، از جمله مدل پیشنهادی …

ادامه »

ارزیابی اثر شوک های نفتی بر دوران رکود و رونق ایران با استفاده از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته گسسته (بهمراه آموزش نحوه تخمین مدل در نرم افزار استتا)

خلاصه پژوهش: در این پژوهش، اثر شوک های نفتی و بحران های مالی اتفاق افتاده در دنیا که از تاثیرات چشم گیری بر اقتصاد کشور ها و بخصوص اقتصاد کشورمان که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، بررسی می شود. بدین منظور و در وهله اول، برای بررسی دقیق موضوع …

ادامه »

ارزیابی اثر سیاست سیستم پاداش دهی متفاوت به کارکنان در یکی از بانک های کشور

یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره …

ادامه »

معرفی پروژه اقتصاد سنجی خرد بخش اول

در سال‌های اخیر توجه چشمگیری بر مطالعات تخصیص تصادفی برای ارزیابی مداخله‌های سیاستی در قلمرو مسائل اقتصادی، آموزشی و درمانی صورت گرفته است. تخصیص تصادفی افراد یا عوامل اقتصادی بین گروه برنامه و گروه کنترل به‌عنوان شاه بیت پژوهش‌های ارزیابی سیاست است زیرا اگر طراحی مطالعه ارزیابی سیاست به روش …

ادامه »