خانه / اقتصاد / اقتصاد پولی / کتاب و مقاله

کتاب و مقاله

امکان سنجی اعمال سیاستهای پولی نامتعارف جهت کاهش نرخ بهره در ایران

سیاست های پولی ، سیاست هایی هستند که نهادهای پولی از طریق ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم جهت تحقق اهدافی چون کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی ، حفظ ارزش پول ملی و … به کار می برند. تا قبل از بحران مالی اخیر در جهان ابزار کلیدی این سیاستگذاری نرخ …

ادامه »

تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد

در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست به و اصطلاح لابشرط است ، یعنی میتواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته یا و نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری به و اصطلاح به شرط شیء است بر. این اساس ، …

ادامه »

شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد درشهرتهران؛ با نگرش بر کاهش نرخ رشد مطالبات در یکی از بانک های خصوصی

این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری متقاضیان حقیقی تسهیلات خرد  تدوین شده است. در این راستا پژوهشگران اقدام به شناسایی ۳۶ شاخص کرده و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌بندی‌شده ، ۴۲۹ پرونده اعتباری انتخاب و با بهره‌گیری از تکنیک‌های داده‌کاوی مانند انواع درخت …

ادامه »