خانه / بایگانی برچسب: سیاستهای پولی نامتعارف

بایگانی برچسب: سیاستهای پولی نامتعارف

ارائه یک الگوی نجات مالی برای نظام بانکی ایران با توجه به ابزارهای تجربه شده جهانی

معمای رشد پرشتاب نقدینگی در کنار تقاضای فزاینده پول از سوی کلیه عوامل اقتصاد طی سال‌های اخیر به مساله‌ای بغرنج تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد علت و منشأ عمده این چالش کیفیت پایین خلق نقدینگی و وجود رانت در دسترسی به آن است. بنابر اذعان مسوولان، حجم عمده تسهیلات، مطالبات …

ادامه »

تبییـن اثر استفاده از عقـود مشارکت محـور در بانکـداری بدون ربا در ایـران در دو رژیم رکود و رونق

چکیده در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سؤال می‌باشیم که با وجود بازار پرنوسان و تأثیر ‌پذیر از انواع بحران‌ها و تورم، استفاده از تسهیلات مشارکت محور (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه) در دوران رکود و رونق چقدر توانسته اقتصاد کشور را به سمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری …

ادامه »

سالم‌سازی یا فاسدسازی نقدینگی؟

عبارت «سالم‌سازی نقدینگی» واژه‌ای بدیع در ادبیات اقتصادی در ایران است. نظریه‌پردازانِ این مفهوم، آن را چنین تعریف می‌کنند: تغییر ترکیب رشد نقدینگی به زیان پایۀ پولی و به سود ضریب فزاینده. در معنای صحیح منظور آن‌ها عبارت است از افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها در برابر قدرت خلق پول …

ادامه »

امکان سنجی اعمال سیاستهای پولی نامتعارف جهت کاهش نرخ بهره در ایران

سیاست های پولی ، سیاست هایی هستند که نهادهای پولی از طریق ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم جهت تحقق اهدافی چون کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی ، حفظ ارزش پول ملی و … به کار می برند. تا قبل از بحران مالی اخیر در جهان ابزار کلیدی این سیاستگذاری نرخ …

ادامه »