خانه / بایگانی برچسب: کشورهای منتخب منطقه منا

بایگانی برچسب: کشورهای منتخب منطقه منا

رشد و بهره وری؛ نقش کسری بودجه در کشورهای منتخب منطقه منا

چکیده: امروزه بهبود بهره وری به عنوان یکی از کارآمد ترین روش های افزایش نرخ رشد اقتصادی مورد توجه بیشتر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذارن اقتصادی در کشورهای مختلف قرار گرفته است و سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی در این خصوص انجام شده است. از طرفی، موضوع کسری بودجه از دهه ۱۹۸۰ در ادبیات …

ادامه »